Czy wiesz że? Pytanie do eksperta

Czy można stosować preparat probiotyczny zawierający Clostridium butyricum wraz z probiotykiem Joy Day zawierającym zestaw szczepów probiotycznych z rodzaju Lactobacillus i Bifidobakterium?

Odpowiedź jednoznacznie brzmi TAK, lecz zdecydowanie w oddzielnych dawkach aplikacyjnych.

Tzn. np. preparat zawierający Clostridium butyricum należy przyjmować pomiędzy posiłkami, a preparat probiotyczny JOY DAY wraz z głównymi posiłkami.

Jest to uzasadnione tym, że preparat z Clostridium butyricum zawiera bakterie w postaci liofilizowanej, które podaje się np. w kapsułkach z założeniem dostarczenia ich w formie nie zmienionej do jelita grubego. Clostridium butyricum to bakterie bezwzględnie beztlenowe należące do grupy bakterii komensalnych, bytujące w okołośrodkowej przestrzeni okrężnicy jelita grubego, których ilość/liczebność w warunkach zdrowego organizmu jest ściśle kontrolowana przez zdecydowanie korzystne dla zdrowia bakterie z grupy symbiotycznej. Do tych ostatnich należą m.in. bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobakterium. Mikroorganizmy z obu grup nie konkurują ze sobą dopóki są w równowadze mikrobiologicznej.

Przy czym jednak należy zwrócić uwagę na fakt, iż wątpliwa jest zasadność stosowania preparatów probiotycznych zwierających w swoim składzie mikroorganizmy z gatunków komensalnych takich jak Clostridium butyricum, Bacillus subtilis, czy Bacillus licheniformis. Bakterie te będąc w nadwyżce są potencjalnie patogenne, i jako takie nie łatwe do zredukowania. Tym samym mogą prowadzić do dysbiozy i dalszego osłabiania odporności organizmu.

Niestety, mimo licznych dowodów na to, że preparaty probiotyczne zawierające w swoim składzie bakterie probiotyczne z gatunku Clostridium butyricum, Bacillus subtilis czy Enterococcus faecium, mają pozytywny wpływ na jelito grube, nieszczelne jelito czy zapalenie jelit, to istnieją również liczne przypadki i publikacje naukowe mówiące o ich negatywnym wpływie na zdrowie człowieka. Reasumując, preparaty takie nie są bezpieczne do polecania ich stosowania.

Z kolei, bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobakterium wchodzą w skład mikroorganizmów symbiotycznych i są zdecydowanie immunostymulujące. Ich metabolity mają właściwości przeciwzapalne, bakteriobójcze i uszczelniające strukturę jelit. Bakterie te mają właściwość prozdrowotnego kolonizowania przestrzeni jelit, zarówno jelita cienkiego na całej jego długości jak i przestrzeni jelita grubego w tym również okrężnicy.

Preparaty probiotyczne JOY DAY w postaci płynnej posiadają w swoim składzie wyłącznie mikroorganizmy symbiotyczne wraz z ich cennymi metabolitami, dzięki czemu są immunostymulujące i wspierają funkcje ochronne organizmu.

Dzięki płynnej aplikacji wraz z posiłkiem (lub zaraz po posiłku) mają one zdolność do zasiedlanie całej przestrzeni układu pokarmowego, odpowiednio od samej jamy ustnej do końca jelita grubego. Przemieszczając się przez pasaż jelit wypełniają ich przestrzeń i zasiedlają nabłonek współtworząc barierę ochronną przed patogenami pochodzącymi z zewnątrz organizmu.

Więcej informacji na ten temat możesz przeczytać na: