Wybrane bakterie probiotyczne a infekcje Helicobacter pylori

Bakteria Helicobacter pylori jest jedną z najczęstszych przyczyn chorób przewodu pokarmowego u ludzi. Bakteria ta stanowi jeden z głównych czynników stanów zapalnych żołądka, wrzodów żołądka czy nawet raka żołądka.

Obecnie leczenie zakażenia Helicobacter pylori antybiotykami jest praktycznie nieskuteczne ze względu na ich antybiotykooporność. Z tego powodu poszukuje się alternatywnych sposobów wyeliminowania Helicobacter pylori z przewodu pokarmowego.

Grupa naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Iranie przeprowadziła badanie na modelu mysim, którego celem było zbadanie wpływu wybranych bakterii probiotycznych tj. Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus plantarum oraz Lactobacillus rhamnosus na rozwój Helicobacter pylori. Myszy zainfekowano bakterią Helicobacter pylori, a następnie podano im leki oraz bakterie z rodzaju Lactobacillus w różnych kombinacjach. Wyniki potwierdziły redukcję zapalenia po podaniu Lactobacillus, natomiast najwyższe efekty przeciwdrobnoustrojowe na Helicobacter pylori zaobserwowano w grupie, której zaaplikowano Lactobacillus rhamnosus jako jeden gatunek, a także  w połączeniu z dwoma pozostałymi.

Podsumowując, wybrane bakterie z rodzaju Lactobacillus mogą być użyteczne w leczeniu zakażeń Helicobacter pylori.