Marka Joy Day – stymulujące i ochronne działanie na układ odpornościowy człowieka

Nasza firma we współpracy z wiodącym ośrodkiem badawczym w Europie, Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu przeprowadziła badania, które wykazały STYMULUJĄCE I OCHRONNE DZIAŁANIE PŁYNNYCH PRODUKTÓW PROBIOTYCZNYCH MARKI JOY DAY NA UKŁAD IMMUNOLOGICZNY CZŁOWIEKA.

Badania były prowadzone z wykorzystaniem kultur komórkowych in vitro. Badano poziomy głównych elementów układu immunologicznego (IL8, TNF-α ) przed i po podaniu probiotyku. Model indukcji stanu zapalnego (występujący m.in. w przypadku infekcji wirusowych) uzyskano poprzez podanie cytokiny IL-1β do komórek Caco-2. Nasze probiotyki marki Joy Day wykazały działanie protekcyjne jak i lecznicze. Poziom IL-8 znacząco się obniżył w stosunku do poziomu IL-8 po podaniu samej IL-1β, co wskazuje na silne działanie protekcyjne Naszych probiotyków marki Joy Day. Wyniki zobrazowano na rycinie poniżej.

Rysunek przedstawia poziom IL-8 po stymulacji komórek Caco-2 probiotykami marki Joy Day, bakteriami probiotycznymi w postaci liofilizatu, płynem postbiotycznym (metabolity bakterii probiotycznych, bez bakterii probiotycznych).

* p< 0,0001 – istotność statystyczna była uzyskana dla każdej badanej próby