Paradoks: dwutlenek tytanu (E171) jako dodatek do probiotyków

W połowie września został opublikowany artykuł o kontrowersyjnym tytule: „Dziurawi jelita. Francja go zakazała, a u nas kupisz w każdym sklepie”.

Temat dwutlenku tytanu, występującego pod skrótem E171 budzi wiele wątpliwości i jest szeroko dyskutowany. Jest to co prawda dodatek dozwolony do stosowania w różnych kategoriach żywności, m.in. słodyczach, lodach czy suplementach diety jednak istnieje wiele badań pokazujących szkodliwość jego spożywania.

 Autorzy tekstu: „Dziurawi jelita. Francja go zakazała, a u nas kupisz w każdym sklepie” poruszają kilka kwestii:

  • Powołują się na wyniki badań opublikowane w czasopiśmie NanoImpact, w którym:
    • Naukowcy z Uniwersytetu Binghamton dowodzą, że przewlekła ekspozycja na dwutlenek tytanu, znany też pod nazwą E171, może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń jelit”.
    • Badacze zaobserwowali, że dwutlenek tytanu wpływa też negatywnie na działanie komórek jelitowych nazywanych mikrokosmkami”.
  • Podkreślają, że „Przez to, że dwutlenek tytanu uszkadza jelita, stwarza doskonałe środowisko dla chorobotwórczych bakterii”.
  •  Zwracają uwagę, że „Francja zakazuje stosowania tego dodatku do żywności już od 2020 roku. I chociaż w ostatnich latach Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ponownie wziął pod lupę E171, to oficjalnego zakazu dla krajów należących do Unii Europejskiej nadal nie wydano”.

Na początku października na portalu foodfakty opublikowany został artykuł: „ZGODA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE NA ZAKAZ STOSOWANIA DWUTLENKU TYTANU (E 171)”. Państwa członkowskie Unii Europejskiej przegłosowały wprowadzenie zakazu stosowania dwutlenku tytanu jako dodatku do żywności. Należy przy tym pamiętać, że opinia EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) nie ma charakteru prawnie wiążącego. Jest to dopiero zielone światło dla właściwych organów legislacyjnych do zmiany prawa. Przypuszcza się, że nowe regulacje zakazujące stosowania dwutlenku tytanu zostaną uchwalone najprawdopodobniej na początku 2022 r.

Warto w tym miejscu podkreślić, że mimo iż dwutlenek tytanu (E171) jest dozwolonym (póki co) dodatkiem, można go także znaleźć w wielu probiotykach w postaci kapsułek. Czy to nie jest paradoks, że substancja, która potencjalnie może szkodzić jelitom jest stosowana w probiotykach – czyli żywych drobnoustrojach, które po podaniu w odpowiedniej ilości mają wywoływać pozytywny efekt zdrowotny, także m.in. korzystny wpływ na jelita?

Warto czytać etykiety i wybierać produkty z głową!

Przypominamy: Probiotyki w płynie Living Food nie zawierają dwutlenku tytanu, ani żadnych innych dodatków. Są w 100% naturalne i ekologiczne.

Pełen tekst źródłowy artykułu „Dziurawi jelita. Francja go zakazała, a u nas kupisz w każdym sklepie”: https://www.o2.pl/zdrowie/dziurawi-jelita-francja-go-zakazala-a-u-nas-kupisz-w-kazdym-sklepie-6683432961730689a

Naukowy artykuł źródłowy, na który powołują się autorzy tekstu: „Dziurawi jelita. Francja go zakazała, a u nas kupisz w każdym sklepie”: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2452074816301185#!

Pełen tekst źródłowy artykułu „ZGODA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UE NA ZAKAZ STOSOWANIA DWUTLENKU TYTANU (E 171)”: https://foodfakty.pl/zgoda-panstw-czlonkowskich-ue-na-zakaz-stosowania-dwutlenku-tytanu-e-171