PROBIOTYKI a COVID-19

Mija już rok od kiedy świat zmaga się z pandemią koronawirusa. Wirus SARS-CoV-2 wywiera ogromny wpływ nie tylko na gospodarkę, ale przede wszystkim na zdrowie ludzkie. Przenoszenie wirusów między ludźmi może skutkować nieprzewidywalnym potencjałem chorobotwórczym i pojawianiem się nowych chorób zakaźnych. Cały czas poznajemy nowe wirusy patogenne, które sieją ogromne spustoszenie, m.in. wirus SARS-CoV-2 czy wirus Ebola. Poszukuje się różnych środków i sposobów, które pomogą zwalczyć patogenne wirusy. Coraz częściej mówi się także o skuteczności probiotyków i ich znaczeniu w zapobieganiu infekcjom wirusowym.

Probiotyki wykazują wielokierunkowe, potwierdzone licznymi badaniami naukowymi i klinicznymi, korzystne działanie na organizm człowieka. Zadaniem drobnoustrojów probiotycznych jest utrzymanie równowagi mikrobiologicznej jelit po antybiotykoterapii, regulacja pracy przewodu pokarmowego, wzmacnianie układu odpornościowego oraz zachowanie równowagi psychofizycznej organizmu. Probiotyki wykazują także działanie przeciwwirusowe.

Ostatnio w czasopiśmie Applied Microbiology and Biotechnology pojawiła się bardzo ciekawa publikacja Aravind Sundararaman, Mousumi Ray, P.V. Ravindra i Prakash M. Halami, która opisuje rolę probiotyków w zwalczaniu infekcji wirusowych z naciskiem na COVID-19. Jak piszą autorzy publikacji: „Probiotyki i ich metabolity mogą również pośrednio wpływać na wirusa, zmieniając stan komórek, stymulując wrodzoną i / lub adaptacyjną odporność. Wywierają działanie przeciwwirusowe poprzez (1) bezpośrednią interakcję probiotyk-wirus, (2) wytwarzanie przeciwwirusowych metabolitów hamujących i (3) stymulację układu odpornościowego.”

Bezpieczeństwo stosowania probiotyków zostało wykazane w licznych badaniach klinicznych. Mimo, że mechanizm działania probiotyków jest skomplikowany i wciąż nie do końca wyjaśniony, to aktualne dowody wskazują, że probiotyki i czynniki pochodzące od probiotyków mogą zwiększyć korzyści zdrowotne i regulować homeostazę człowieka, w tym także zdrowie immunologiczne.

Aravind Sundararaman, Mousumi Ray, P.V. Ravindra i Prakash M. Halami pisząc o skuteczności probiotyków i ich znaczeniu w zapobieganiu infekcjom wirusowym, wyjaśniają: „Bakterie kwasu mlekowego (LAB), i ich bakteriocyny, służą jako środki przeciwwirusowe (Al Kassaa et al. 2014). Wiadomo, że LAB syntetyzuje egzopolisacharydy (EPS), co może przynosić ludziom korzyści zdrowotne, takie jak działanie immunomodulujące, przeciwnowotworowe, antybiofilmowe i przeciwutleniające.” Działanie przeciwwirusowe bakterii probiotycznych zostało potwierdzone w badaniach dotyczących różnych wirusów patogennych. Bakterie probiotyczne wykazujące właściwości przeciwwirusowe to m.in.: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lactobacillus rhamnosus, Lactococcus lactis, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium animalis, Bacillus subtilis. Należy jednak pamiętać, że właściwości przeciwwirusowe drobnoustrojów probiotycznych, tak jak wszystkie inne właściwości, są ściśle szczepozależne, tzn. specyficzne dla jednego, określonego szczepu.

Choroba COVID-19 charakteryzuje się licznymi objawami, m.in. zapaleniem płuc, suchym kaszlem, gorączką, zmęczeniem, bólami mięśni i dusznością, bólem głowy, bólem gardła i zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Większość tych objawów dotyczy płuc. Immunomodulacja w przebiegu chorób układu oddechowego odbywa się za pośrednictwem mikrobioty jelitowej, na osi jelito-płuco. Zakłada się, że oś jelito-płuca jest dwukierunkowa. Podczas infekcji dróg oddechowych drobnoustroje komensalne, które zasiedlają jelita stymulują odpowiedź immunologiczną na miejsca lokalne (płuca) i dystalne (jelita). Bakterie probiotyczne mogą również wiązać się z atakującym wirusem, hamując w ten sposób przyczepianie się wirusa do receptora komórki gospodarza. Probiotyki pomagają wzmocnić odporność błony śluzowej i zapewniają ograniczenie infekcji wirusowej układu oddechowego.

Jak podkreślają autorzy wspomnianej publikacji: „Ochrona przed infekcją wirusową okazała się zaletą działania probiotyków. Probiotyki wywierają korzystne działanie poprzez modulację odpowiedzi immunologicznej gospodarza, utrzymują homeostazę jelit i wytwarzają interferon, tłumiąc w ten sposób burzę cytokin indukowaną przez wirusa. (…) Stymulacja immunologiczna za pomocą probiotyków potencjalnie sprzyja przedłużonej odporności na infekcje wirusowe i choroby u ludzi.”

Mimo, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań oraz badań klinicznych dotyczących podawania probiotyków jako terapii uzupełniającej w leczeniu pacjentów z COVID-19, to nie ma wątpliwości, że probiotyki są skuteczne i mają ogromne znaczenie w zapobieganiu infekcjom wirusowym.

Zapraszamy do przeczytania i zapoznania się z całym materiałem źródłowym: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7434852/